Ako získať Investičný vklad

Investičný vklad: Recept pre tých, ktorí začínajú s investovaním

Slováci sú pri možnostiach zhodnocovania peňazí ešte stále konzervatívni. V ich myslení však už vidieť posun smerom k investičným finančným nástrojom. Ideálnym riešením pre toho, kto chce začať s investovaním, sú produkty, ktoré v sebe spájajú termínovaný vklad a investíciu do podielového fondu.

Väčšina Slovákov sa pri zhodnocovaní voľných peňazí stále správa konzervatívne. Pred investovaním preferujú istotu sporenia a vopred garantovaný výnos. Na ilustráciu, podľa štatistík Národnej banky Slovenska majú Slováci v štandardných bankových produktoch vyše 34 miliárd eur. Viac ako 20 miliárd z nich pritom tvoria nulovo úročené bežné účty či vkladné knižky bez výpovednej lehoty. „Ak by len päť miliárd z týchto bežných účtov dali do akciových či dlhopisových investícií, v minulom roku mohli byť bohatší zhruba o 500 miliónov eur, a to ani nemuseli podstupovať neprimerane vysoké riziko,“ vysvetľuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Minulý rok bol totiž, pokiaľ ide o investície, naozaj mimoriadne pozitívny. Dosiahnuť 10-percentný výnos bolo teda realistické aj pri vyváženom, nie príliš agresívnom portfóliu. Americké akcie totiž vlani zarobili vyše 20 percent, čínske dokonca vyše 30 percent.

Ľudia sa boja toho, čo nepoznajú

Konzervatívny trend vidíme nielen u Slovákov, ale vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Je to historický pozostatok z negatívnej investičnej nálady v minulom režime, keď počas štyroch dekád neexistovala tradícia investovania.

Anna Macaláková

riaditeľka J&T Banky Slovensko

„Ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. Preto sa klientom snažíme čo najviac vysvetľovať, poradiť im a zorientovať ich vo svete financií. Vysvetľujeme im výhody, ale aj riziká, ktoré investovanie so sebou prináša. Postupne tak vnímame zmenu ich myslenia, a to aj pri osobných stretnutiach. Ak klienti nadobudnú pocit, že v našej banke majú oporu v podobe odborného zázemia, stávajú sa v otázke investovania otvorenejší. Najlepším argumentom sú vždy konkrétne výsledky. Investície našich klientov sme napríklad v posledných troch rokoch v priemere zhodnotili o 6,3 % ročne,“

hovorí Anna Macaláková.

Peniaze si rozložte, ako chcete

Atraktívnymi pre toho, kto chce začať s investovaním, sú najmä produkty, ktoré sú kombináciou termínovaného vkladu a podielového fondu. Klienti si volia, v akom pomere rozložia peniaze medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu. Majú tak istotu garantovaného výnosu z termínovaného vkladu v kombinácii s výnosmi podielového fondu, s ktorým je síce spojené riziko, ale výnosy z neho môžu byť násobne vyššie.

J&T Banka poskytuje produkt Investičný vklad od marca roku 2015. Počas roka 2017 sa vklady a investície klientov doň blížili k 23 miliónom eur, čo bolo medziročné zvýšenie o 9 percent. Od začiatku tohto roka klienti vložili a investovali už 13,7 miliónov eur. Kvalitu investičného vkladu od J&T Banky ocenila aj porota súťaže finančných produktov Zlatá minca. Investičný vklad od J&T Banky sa v tejto súťaži stal už tri roky po sebe najlepším investičným produktom na Slovensku. Porota ocenila najmä atraktívne výnosy, kvalitný servis, inovatívnosť či zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Klienti si môžu zvoliť, či peniaze v Investičnom vklade rozložia v pomere 50/50 alebo 30/70 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu J&T Bond alebo J&T Select. Obľúbenejším je J&T Bond fond, ktorý preferuje deväť z desiatich klientov, a od svojho vzniku dosahuje priemernú ročnú výkonnosť 4,77 %. Od pomeru rozloženia financií závisí aj zvýhodnená úroková sadzba termínovaného vkladu. Pri rozložení 50/50 ide o 1,4 % p.a., pri rozložení v pomere 30/70 je to 1,6 % p. a., čo je o 0,6 % viac ako na bežnom termínovanom vklade s ročnou viazanosťou.

Minimálna výška Investičného vkladu v J&T Banke je 10-tisíc eur. Vedenie bežného aj vkladového účtu je bez poplatkov.

Viac o Investičnom vklade