TERMÍNOVANÝ VKLAD

Chcete bezpečie aj na úkor zisku?
Termínovaný vklad je určený na uloženie voľných finančných prostriedkov s vopred stanovenou dobou viazanosti a výškou úrokovej sadzby.

Názor experta

„Termínované vklady sú najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako si vytvoriť rezervy do blízkej budúcnosti. Svoje peniaze zhodnocujete s istotou, keďže počas celej viazanosti máte garantovanú úrokovú sadzbu, ktorá je vyššia ako na bežnom účte. Daňou za toto bezpečie je nižšie zhodnotenie ako v prípade investičných nástrojov a fakt, že peniaze nemáte okamžite k dispozícii.“

Kalkulačka

Chcem viac informáciíinfo_outline

Mám záujem, zavolajte micall

Úrokové sadzby

Lehota viazanosti
Úroková sadzba EUR
1 rok
1,20 % p. a.**
2 roky
1,60 % p. a.
3 roky
2,00 % p. a.
4 roky
2,00 % p. a.
5 rokov
2,00 % p. a.
10 rokov
1,80 % p. a.
  • * pre produkty od 2 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky
  • ** pre produkt „Investičný vklad 50/50“ - zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe
  • ** pre produkt „Investičný vklad 30/70“ - zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe

Čo by ste mali vedieť o termínovaných vkladoch?

  • Sú chránené Fondom ochrany vkladov;
  • Majú vopred dohodnutú výšku úrokovej sadzby;
  • Dostupnosť prostriedkov závisí od dohodnutej lehoty viazanosti;
  • Predčasné výbery sú zvyčajne spoplatnené;
  • Ziskovosť ovplyvňuje inflácia.

Pri založení termínovaného vkladu sa stávate členom exkluzívneho klubu Magnus. Využitím vybraných produktov z ponuky J&T Banky alebo úhradou za tovar a za služby vo vybraných partnerských prevádzkach môžete získavať bony Magnus.

close

Mám záujem o viac informácií:

EMAILOM ZAVOLAJTE MI CHCEM ZAČAŤ SPORIŤ
close

Chcem viac informáciíinfo_outline

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaťsend
close

Mám záujem, zavolajte micall

close

AKO ZAČAŤ SPORIŤ?

 
1

Uzavrite rámcovú zmluvu online alebo osobne.

 
2

Po uzatvorení rámcovej zmluvy vám automaticky zriadime bežný úèet, na ktorý si prevediete finanèné prostriedky.

3

Z bežného úètu nakúpte akýko¾vek produkt z ponuky J&T Banky, a to prostredníctvom

 

1. Internetbankingu, ktorý vám zriadime pri založení úètu a formou SMS správy vám pošleme heslo

2. Telebankingu, èo znamená, že vám formou SMS správy zašleme heslo, ktoré je potrebné zada pri komunikácii cez telefónnu linku Komfort

3. Osobné stretnutie s bankárom. Nie sú potrebné žiadne heslá, staèí si dohodnú stretnutie s osobným bankárom, ktorý pripraví zmluvu a zariadi všetko potrebné

CHCEM ZAČAŤ SPORIŤBudete presmerovaný na stránku bankyopen_in_new