Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J&T Banka - expert na investície

Zelený dlhopis Klingerka II. 2028 s výnosom 6,80 % p. a.

Viac o dlhopise

Zelený dlhopis Klingerka II. 2028 s výnosom 6,80 % ročne.

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing 4, s. r. o., ktorá je zo 100 % vlastnená materskou spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC. Výťažok z emisie bude poskytnutý projektovej spoločnosti Projektu Klingerka II.

Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 eur. K dátumu emisie predstavuje ročný výnos do splatnosti 6,80 %. Dlhopisy sú vydávané ako bezkupónové s emisným kurzom 69,64 %. Ak si teda v deň úpisu investor kúpi dlhopis za 696,40 eura, pri jeho splatnosti 27. 10. 2028 mu bude vyplatených 1 000 eur. Dlhopisy môžu byť predčasne splatené najskôr po roku od ich emisie.

CHARAKTERISTIKA

Projekt Klingerka II je pokračovaním prvej fázy úspešného projektu. Celá zóna vytvára prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta – bratislavským „downtownom“ – a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie.

Investíciou do emitovaných dlhopisov sa investor stáva súčasťou jedinečného zeleného realitného projektu. Už v jeho prvej etape vznikol na ploche veľkej ako polovica futbalového ihriska verejný park s detským ihriskom, lavičkami a jazierkom na zachytávanie dažďovej vody. Pokračovaním bude prepojený so zelenými vnútroblokmi a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej ulici.

add Viac informácií

Druhá etapa Klingerky zahŕňa viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby. V administratívnej veži ponúkne prenajímateľnú plochu 31-tisíc štvorcových metrov. Dostatok parkovacích kapacít zabezpečí viac ako 1 700 stojísk v podzemných garážach, vďaka čomu sa zachová pokojný a bezbariérový charakter ulíc podporujúci peší a cyklistický pohyb.

Prevádzka všetkých budov bude zameraná na optimalizáciu spotreby energií a vody a zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia vďaka využitiu inovatívnych technológií. Striktné požiadavky sa týkajú napríklad kvality vzduchu v interiéri, úrovne a kvality umelého aj prirodzeného osvetlenia, tepelnej a akustickej pohody.

Odpadové hospodárstvo objektov bolo navrhnuté pre dôslednú separáciu odpadu a minimalizáciu netriedeného odpadu. Správa budov sa bude realizovať s dôrazom na udržateľnosť. Rovnako aj výstavba, kde minimálne päť z dôležitých konštrukčných materiálov bude mať ekologický certifikát EPD. Realizačnému návrhu zelene predchádzala štúdia ekológie a biodiverzity v území spracovaná podľa kritérií BREEAM.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje zeleného dlhopisu Klingerka II. 2028

Názov dlhopisu
KLINGERKA II. 2028
Emitent
JTRE Financing 4, s. r. o.
ISIN
SK4000022760
Mena emisie
EUR
Menovitá hodnota dlhopisu
1 000 EUR
Celkový objem emisie
25 000 000 EUR
Emisný kurz
69,64 %
Výnos do splatnosti pri emisii
6,80 % p. a.
Dátum emisie dlhopisov
27. 4. 2023
Upisovacia lehota
od 11. 4. 2023 do 29. 3. 2024
Splatnosť dlhopisov
27. 10. 2028
Administrátor, manažér emisie
J&T BANKA, a. s.
Kotačný agent
J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie
J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status
seniorný
Zabezpečenie
záložným právom na obchodný podiel Emitenta
Call opcia
áno, najskôr k 27. 4. 2024
Forma cenného papiera
na doručiteľa
Podoba cenného papiera
zaknihovaný
Kotácia
BCPB
Kovenanty
nie

PDF DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Infolist (.pdf)
Prospekt (.pdf)