Rozpoznáme príležitosť vo svete okolo nás

DLHOPIS AUCTOR 5,00/2025
s pevným úrokovým výnosom
5,00 % p. a.

CHCEM DLHOPIS
viac o dlhopise

DLHOPIS AUCTOR 5,00/2025

Päťročné dlhopisy emitované v rámci tejto prvej a zároveň jedinej tranže dlhopisového programu nesú pevný úrokový výnos vo výške 5,00 % p. a., s polročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, celkový objem emisie je 80 mil. EUR (celá suma programu). Dátum emisie je 24. 11. 2020. Emitent má právo dlhopisy predčasne splatiť od 1. výročia po dátume emisie.

CHARAKTERISTIKA

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Financie, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s.

Skupina Auctor je aktívna hlavne v sektoroch hotelierstva a v distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu. Farmaceutický biznis je v Skupine zastúpený spoločnosťou Medika, ktorá je najstarším veľkoobchodným predajcom liekov a zdravotníckych výrobkov v Chorvátsku a lídrom na tomto trhu. Medika tiež prevádzkuje najväčší reťazec lekární v Chorvátsku. Hotelierstvo je reprezentované spoločnosťou Laguna Novigrad, ktorá je piatou najväčšou hotelovou a voľnočasovou spoločnosťou na Istrii, pôsobí okrem iného aj na ostrove Korčula a na polostrove Pelješac. Laguna prevádzkuje svoje zariadenia pre trávenie voľného času pod svojou vlastnou značkou Aminess.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje dlhopisu AUCTOR 5,00/2025

Mena emisie
EUR
Dátum emisie
24. 11. 2020
Upisovacia lehota
12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie
80 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu
1 000 EUR
Emisný kurz
100,000 %
Úročenie
5,00 %
Výplata kupónu
Polročne (vždy 24. 5. a 24. 11.)
Dátum splatnosti
24. 11. 2025
ISIN
SK4000018149
Kotácia
BCPB
Kategória klienta
Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti
Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont
< 5
?
Zodpovedá investičnému profilu klienta podľa Investičného dotazníka 3 – 5 rokov a viac.
Investičný cieľ
Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty
Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI
4