Orientovať sa v oceáne investičných ponúk je naše umenie.
Vďaka nemu naši klienti neustále objavujú najlepšie investičné produkty.

Dlhopis JTEF IX 5,20/2026
s pevným úrokovým výnosom
5,20 % p. a.

CHCEM DLHOPIS
viac o dlhopise

JTEF IX 5,20/2026

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,20 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 50 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026, ale môžu byť splatené aj predčasne. S investovaním do dlhopisov sú spojené riziká, informácie nájdete v prospekte alebo tu.

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s., spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného, taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje dlhopisu JTEF IX 5,20/2026

Mena emisie
EUR
Dátum emisie
30. 9. 2019
Upisovacia lehota
od 11. 9. 2019 do 4. 9. 2020
Celkový objem emisie
50 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu
100 000 EUR
Emisný kurz
100,000 %
Úročenie
5,20 %
Výplata kupónu
Polročne (vždy 30. 9. a 30. 3.)
Dátum splatnosti
30. 9. 2026 (môžu byť splatené aj predčasne)
ISIN
SK4000015905
Kotácia
BCPB

AKO ZÍSKAŤ JTEF IX 5,20/2026 alebo iný investičný produkt J&T Banky

Získať dlhopis JTEF IX 5,20/2026 alebo iný investičný produkt J&T Banky a vstúpiť do sveta investícií je jednoduché.


Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť, ako získať dlhopis JTEF IX 5,20/2026


stať sa klientom